دوشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۰

آیا میدانستید ؟ | Did you know?

آيا ميدانستيد که: در مجسمه هايي که براي يادبود سربازها ميسازند:
اگر 2 پاي اسب بالا باشد آن سرباز در ميدان جنگ کشته شده.
اگر 1 پاي اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشي از جنگ مرده.
اگر 4 پاي اسب روي زمين باشد آن سرباز به مرگ طبيعي مرده
آيا ميدآآياميدانستيد که: مهاجرين انگليسي در استراليا با حيوان عجيبي روبرو شدند که بسيار بالا و دور ميپريده. هنگاميکه از بوميان در مورد اين حيوان با حرکات بدن پرسيده اند آنها در جواب گفته اند:
Kan Ghu Ru
که در زبان انگليسي به Kangaroo تبديل شده است.
در حقيقت منظور بوميان اين بوده که "ما منظور شما را نمي فهميم".
Each King on playing cards represent a King in real history:
Diamonds: Julius Cesar
Spades: King David
Clubs: Alexander The Great
Hearts: Charlemagne
آيا ميدانستيد که: هر کدام از شاه هاي ورقهاي بازي نشانگر شاهي در واقعيت است؟
خشت: ژوليوس سزار
♠ پيک: شاه ديويد


♣ خاج: اسکندر کبير
دل: شارلماني


During historic civil wars, when troops returned without any casualties, a writing was put up so all can see, which read
"0 Killed".
From here we get the expression "O.K." which means all is good.
آيا ميدانستيد که: در زمان جنگهاي باستاني هنگامي که سپاهيان بدون تلفات از جنگ بر ميگشته اند پلاکارديحمل ميکردند که روي آن نوشته بود:
(
تعداد تلفات 0)
ريشه OK از اين اصطلاح است.
The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air?
آيا ميدانستيد که: ماهيچه هاي قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟
Multiplying 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
آيا مي‌دانستيد که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321

The body's strongest muscle is our tongue
آيا ميدانستيد که: قويترين ماهيچه بدن، ماهيچه زبان است؟

Statistically, people are more afraid of spiders than they are of dying
آيا ميدانستيد که: طبق آمار افراد از عنکبوت بيش از مرگ مي ترسند؟
All polar bears are left handed
آيا ميدانستيد که: خرسهاي قطبي چپ دست هستند؟


Crocodiles cannot stick out their tongue
آيا ميدانستيد که: سوسمارها نميتوانند زبانشان را بيرون بياورند؟
Butterflies taste with their feet
آيا ميدانستيد که: مراکز چشايي پروانه روي پاهايش قرار دارد؟
A cockroach can live 9 days without it's head. It only dies because it cannot eat.
آيا ميدانستيد که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به اين دليل مي ميرند که نميتوانند چيزي بخورد

هیچ نظری موجود نیست:

نبودم ولی میام

سلام  چند وقتی نبودم ان شاالله بر میگردم بادستی پر و سایتی بروزتر  بزرگترین مشکل الان اینکه سایت از سرور بلاگر استفاده می کنه و سرو...