جمعه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۹

تست خود شناسی


There is a very, very tall coconut tree and there are 4 animals,

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر :

A Lion یک شیر


A Chimp یک میمون

A Giraffeیک زرافهAND...

و ...

A Squirrel


یک سنجاب

They decide to compete to see who is the fastest

to get a banana off the tree.

آنها تصمیم گرفتند که مسابف بدهند تا ببینند که کدامیک برای

برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است


Who do you guess will win?

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

Your answer will reflect your personality.

جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

So think carefully ....

پس بادقت فکر کن


Now scroll down to see the analysis.

جواب را در زیر ببینید


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


If your answer is:

:اگر جوابت

Lion = you're dull.

شیر است = خسته و کسل هستی

Chimpanzee = you're dense.

میمون = خنگ هستی

Giraffe = you're a complete moron.

زرافه = کاملا احمق هستی

Squirrel = you're hopeless.

سنجاب = ناامید هستی

Why?!

چرا ؟!

For This Reason :

براي اينكه :

A COCONUT TREE DOESN'T HAVE BANANAS.

درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!Obviously you're stressed and overworked.
You should take some time off and relax

مشخصه که تحت فشارید و زیاد کار کرديد ...

باید یه مدتی کار نكنيد و خستگی در كنيد ..


http://www.d4ir.com/

هیچ نظری موجود نیست:

نبودم ولی میام

سلام  چند وقتی نبودم ان شاالله بر میگردم بادستی پر و سایتی بروزتر  بزرگترین مشکل الان اینکه سایت از سرور بلاگر استفاده می کنه و سرو...