پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2013

اگه میتونی بگو!!

ﺍﮔﻪ میتونی ۳ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﻘﻂ ۱ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮ :
ﺍﻓﺴﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺗﺮﯾﺶ

خره میره میره داروخانه

یه بار خره میره داروخانه میگه آقا مسواک دارین اونم میگه آره داریم خره میگه چند میشه میگه هزار تومن خره پولشو میده ویکی میخره ومیره
چیه خووووو حتما باید  بخندی؟؟