چرا غواص ها به پشت می پرن تو آب؟

از شخصی می پرسند: می دونی چرا غواص ها به پشت می پرن تو آب؟  می گه: چون اگه به جلو بپرن می افتن تو قایق.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند