اصحاب کهف


به سلامتی اصحاب کهف که حاضر شدن سگ با خودشون ببرن تو غار ولی زن نبرن تا بتونن 300 سال راحت بخوابن.

روز مرد مبارک

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند