علت زنده بودن

ملانصرالدين به يكي از دوستانش گفت: خبر داری فلانی مرده؟ دوستش گفت:  نه! علت مرگش چه بود؟ ملا گفت: علت زنده بودن آن بيچاره معلوم نبود چه رسد به علت مرگش!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند