از برادران یوسف


از برادران یوسف پرسیدن وقتی یوسف را در چاه انداختین چه گفت :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفت شلپ !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند