بتدا به سر دو مرد نگاه کنید سپس به پاهای آنها متوجه خطای دیدتان می شوید .


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند