بازی آنلاین نقطه بازیراهنمای بازی : با موس خود بین دو نقطه موجود در صفحه چپ کلیک کنید ، بعد از شما نوبت به سیستم میرسد تا او هم خطی رسم کند. حالا باید روی صفحه و بین دو نقطه خط ایجاد کنید. وقتی بتوانید با ایجاد خطها یک مربع ایجاد کنید. شما ۱ امتیاز میگیرید و همین [...]
Noghte
بازی در ادامه مطلب

راهنمای بازی :
با موس خود بین دو نقطه موجود در صفحه چپ کلیک کنید ، بعد از شما نوبت به سیستم میرسد تا او هم خطی رسم کند. حالا باید روی صفحه و بین دو نقطه خط ایجاد کنید. وقتی بتوانید با ایجاد خطها یک مربع ایجاد کنید. شما ۱ امتیاز میگیرید و همین طور بازی ادامه پیدا می کند تا اینکه تمام خانه های جدول از مربع ها پر شود.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند