هنرنمایی با سکه

تصاویری که در زیر می بینید حاصل هنرنمایی هنرمندي فیلادلفیایی بنام استیسی وبر هست که با کمک از سکه های فلزی قادر به خلق این شاهکار های جالب شده.امیدوارم لذت ببرید.

h

http://upload.iranvij.ir/images/xz9nusr3vte53dq42wta.jpg

h

h

http://upload.iranvij.ir/images/ro5t7qpiebwvm26vypx2.jpg

h

h

h

h

h

h


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند