ماه مبارک رمضان !!

"صدای ربنا"
.
.
.
.
.
.
" چند ثانیه بعد"
.
.
.
.
.
."صدای اذان"
حمله حمله حمله حمله !!!!!!!!نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند