رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت:

رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت:
« اکثر خودروهای تولید داخل به جز دو سه مورد غیراستاندارد هستند! »
http://www.doonlood.com/

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند