مدارک لازم جهت خريد بليط هواپيمايی ایران


1- امضای تاییدیه منطقه جغرافیایی برخورد با زمین
2- تلفن اضطراری جهت اعلام سقوط به ترتیب اولویت
3- کپی وصیت نامه به همراه رضایت نامه امضا شده
4- فیش بانکی مربوط به غسل میت با آب غیر یارانه ای
5- فیش بانکی هزینه امتحان شفاهی شهادتین
6- مبلغ 200 هزار تومان بابت قطع درختان محل سقوط به حساب شهرداری
7- فیش بانکی به مبلغ 50 هزار تومان عوارض خروج از جهان هستی
8- فیش بانکی به مبلغ 20 هزار تومان بابت تسلیت از رسانه ملی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند