بعد از زلزله و سونامی در ژاپن


تصاویر حیرت انگیز و قابل مقایسه از مناطق گوناگون ژاپن که پیش از وقوع زلزله و سونامی و پس از آن ثبت شده است.

http://www.d4ir.com/

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند