کلان شهر تبریز؟! / عکس ارسالی خوانندگان

این عکس را "محمدرضا فرزان نیا" از تبریز ارسال کرده است.

آلودگی


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند