کوالاها از انسان ها کمک خواستند !!!! ...در دمای 50 درجه سانتیگراد در استرالیا ، بمدت یک هفته هوا آنقدر گرم شد
که کوالا ها از انسانها طلب آب میکردند که پديده ای نادر است و تابحال دیده نشده است
.

http://www.redlink1.com/mydocs/group/162/01.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/162/02.jpg
يکی از انها داخل خانه ای بمنظور در امان ماندن از گرما مخفی شده بود
که این اتفاق هنگامی افتاد که صاحب خانه مقداری اب برای نوشيدن به حیوان داده است
http://www.redlink1.com/mydocs/group/162/03.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/162/04.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/162/05.jpg
http://www.redlink1.com/mydocs/group/162/06.jpg


http://www.d4ir.com/

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند