تا چشم من افتاد به گلبرگ جمالت ، زیبایی گل های بهار از نظر افتاد

Image By Fotos.Blogfa.Com

روزی که مرا بر گل رویت نظر افتاد ، احساس نمودم که دلم در خطر افتاد ، تا چشم من افتاد به گلبرگ جمالت ، زیبایی گل های بهار از نظر افتاد

آهای روزگار پست فطرت بیا اینم از من به تو !!!

Image By Fotos.Blogfa.Com

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند