تصویر جالب شیشه های آینه ای یک اتوبوس

این تصویر جالب در واقع شیشه های آینه ای یک اتوبوس در شهر بخارست را نشان می دهد
که در آن پسر نوجوانی از تظاهرات اعتراضی اتحادیه کارکنان پلیس رومانی در شهر بخارست با موبایل فیلمبرداری می کند


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند