گفتن نبین اما دیدم! گفتن حرف نزن اما زدم! (شاید اینجوری دیگه کمتر ببینم یا که کمتر حرف بزنم!)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند