باور نکردنی ست

1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید


2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید

انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید


4- حالا اسکناس را برگردانید

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را

روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است

تصادفی است؟

خودتان تصمیم بگیرید

ظاهراً هنوز کافی نیست...

حالا دقت کنید چی می بینید

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی

بعد برجهای دوقلو

و حالا... به این نگاه کنید

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی

فاجعه پنتاگون

فاجعه برجهای دوقلو

فاجعه اوسامه؟؟؟

جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20

مو بر اندام آدم راست می شود. این مطلب را برای هر تعداد از دوستان خود بنویسید

هی، این یک درس تاریخی است که اکثر مردم احتمالاً

زحمت خواندن آن را به خود نمی دهند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند