تب اقدارم برا ادغام !!! ...

تب ادغام وزارتخانه ها مسئولان را گرفته است.

http://www.redlink1.com/mydocs/group/147/01.jpg

طرح از ابوالفضل محترمی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند