عکس جوانی 7 تن از رهبران جهان

گردن براون
gordon brown college

باراک اوباما
obama college

سارکوزی
برلوسکونی
Silvio Berlusconi college

مرکل

احمدی نژاد

پوتین
Vladimir Putin college

http://www.d4ir.com/

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

نبودم ولی میام

بهترین گریم‌هایی که مردم بر سینما دیدند